TUS - na rzecz równości społecznej
Działania Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - CKON skierowane są do osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego, łódzkiego i pomorskiego, posiadających orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wszystkim, którzy się do nas zwrócą, wypełnią ankietę i prześlą ją do nas, postaramy się pomóc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i znalezieniu pracy.
W lipcu 2014 Urząd Dzielnicy Ursynów przeszedł audyt Fundacji TUS. Zabrane podczas audytu informacje zostały przedstawiane w wyszukiwarce Niepelnosprawnik.eu w postaci nadanych Urzędowi piktogramów. Urząd tym samym stał się 10 tysięcznym obiektem w wyszukiwarce Niepelnosprawnik.eu. 12 sierpnia 2014, przed Urzędem odbyło się oficjalne przyznanie tego tytułu w towarzystwie burmistrza Ursynowa Piotra Guziała oraz Członkini Zarządu TUS Małgorzaty Peretiatkowicz.
Niepełnosprawnik to nie tylko baza miejsc dostępnych. To także społeczność, która dyskutuje o sprawach ważnych dla osób z niepełnosprawnością. Zapraszamy na nasz fan page na Facebook’u.

Aktualności

29.06.2015

Jako Partnerzy zapraszamy!
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 w imieniu Partnerów i współorganizatorów ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w: Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.
Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Chodakowskiej 19/31).
Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie http://www.monitoringobywatelski.firr.org.pl

25.06.2015
W dniu 1 lipca 2015 roku biuro CKON w Warszawie będzie zamknięte dla klientów. Za ewantualne utrudnienia przepraszamy.
23.06.2015

Z prmapa warszawy z naniesionymi punktami dostepnymi dla osób niepełnosprawnychzyjemnością informujemy, że oficjalna mapa Miasta Stołecznego Warszawy jest zasilana danymi z wyszukiwarki Niepełnosprawnik (www.niepelnosprawnik.eu). Na Mapie Warszawy (www.mapa.um.warszawa.pl) można znaleźć między innymi informacje o podziale administracyjnym miasta, drogach dla rowerów, zobaczyć Warszawę w jej historycznych granicach. Od teraz na Mapie przybywa kolejna ważna warstwa: Warszawa Dostępna z danymi z wyszukiwarki Niepełnosprawnik. Niepełnosprawnik na Mapie Warszawy to kolejny przykład dobrej współpracy Miasta Stołecznego Warszawy i Fundacji TUS a zarazem dowód na to, że współpraca samorządu i organizacji pozarządowych może w istotny sposób wpływać na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy na Mapę Warszawy i do oglądania warstwy Warszawa Dostępna.