Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Od stycznia cieszymy się nową odsłoną wyszukiwarki www.niepelnosprawnik.pl. Wejdź na stronę i znajdź dostępny obiekt pod kątem różnego rodzaju niepełnosprawności. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

O Fundacji TUS / Sprawozdania

Sprawozdanie za 2015 rok

Informacje ogólne (plik PDF, 171 KB)

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 474 KB)

Bilans (plik PDF, 199 KB)

Informacje uzupełniające do bilansu (plik PDF, 225 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 236 KB)

Sprawozdanie za 2014 rok

Informacje ogólne (plik PDF, 170 KB)

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 471 KB)

Bilans (plik PDF, 197 KB)

Informacje uzupełniające do bilansu (plik PDF, 227 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 235 KB)

Sprawozdanie za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 536 KB)

Bilans (plik PDF, 196 KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (plik PDF, 147 KB)

Rachunek wyników (plik PDF, 201 KB)

Sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 607 KB)

Bilans (plik PDF, 280 KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (plik PDF, 210 KB)

Rachunek wyników (plik PDF, 286 KB)