Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

Działania / Akademia Dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.02.19.00-00-KD02/21.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

♦ Cel i efekty projektu
Do końca września 2023 roku minimum 3500 osób (w tym 1575 kobiet i 1925 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 3600 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, nabędzie kompetencje w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

♦ Okres realizacji projektu
01 października 2021 – 30 września 2023

♦ Obszar realizacji projektu
cała Polska

♦ Grupa docelowa projektu
Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:
• architekci, w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
• inżynierowie budownictwa,
• urbaniści,
• pracownicy administracji publicznej zajmujący się:
    o procesem inwestycyjno-budowlanym
    o lub planowaniem przestrzennym
    o lub zagospodarowaniem przestrzennym.

♦ Szkolenia
W ramach Projektu jest oferowane wsparcie w postaci szkoleń, które są prowadzone na podstawie programu i materiałów szkoleniowych uwzględniających potrzeby Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Każda Uczestniczka/Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej a także dostęp do przewodnika multimedialnego. Na koniec szkolenia wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Całe szkolenie składa się z dwóch nierozłącznych części: szkolenia w formie zdalnej (moduł I) oraz szkolenia w formie stacjonarnej (moduł II).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

♦ Wartość Projektu
4 998 385,53 PLN w tym dofinansowanie z UE: 4 212 639,32 PLN

Szczegóły i zapisy na stronie Akademia Dostępności

FE POWER