Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

Działania / Działania włączające


Tłumaczenie na język migowy

By zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami trzeba zmieniać myślenie o relacjach tych osób z otoczeniem. Trzeba zmieniać samo otoczenie.

Od kilkunastu lat Fundacja TUS prowadzi warsztaty na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej – „Niepełnosprawność, co to naprawdę znaczy?”. Przyszli architekci siadają na wózki inwalidzkie, zasłaniają sobie oczy i „doświadczają niepełnosprawności”. Uświadamiają sobie, jak ważne dla innych są efekty ich pracy. Od wielu też lat, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja szkoli bibliotekarki i bibliotekarzy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.  

Fundacja TUS jest orędowniczką i propagatorką Projektowania Uniwersalnego. Koncepcji, która zakłada, że przestrzeń architektoniczna, urządzenia, przedmioty gospodarstwa domowego mają służyć jak największej liczbie użytkowników. Nie chodzi o to by wybudować podjazd do budynku czy nakleić oznakowanie w alfabecie brajla w windzie. Ważne by na etapie planowania tak zaprojektować toaletę czy autobus, by były dogodne w użyciu dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z małymi dziećmi, osób starszych, dzieci – wszystkich użytkowników.

Dyskryminacja dotykająca osoby z niepełnosprawnością ma ten sam charakter co działania wykluczające inne grupy. Tylko wspólne występowanie przeciw przejawom dyskryminacji ma szanse powodzenia i zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych. Dlatego też, Fundacja TUS włączyła się w aktywne działania Koalicji Na Rzecz Równych Szans - nieformalnej platformy skupiająca szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji.