Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

Działania / Działalność badawcza


Tłumaczenie na język migowy

Fundacja TUS ma duże doświadczenie badawcze. Prowadziła badania dotyczące potrzeb użytkowników specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Następnie, korzystając ze środków wojewody mazowieckiego, przygotował i przeprowadził badania mające zdiagnozować skuteczność świadczonych usług, prowadzonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez powiatowe urzędy pracy, kluby pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki środkom Fundacji im. Stefana Batorego i Funduszu Współpracy, Fundacja TUS monitorowała realizację ustawowego obowiązku tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych i ich jakości na terenie gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Analizie ilościowej i jakościowej poddane zostały także Programy Działań Na Rezcz Osób Niepełnosprwnych na terenie województw: lubelskiego i mazowieckiego. Korzystając ze wsparcia środków Europejskiego Fundzuszu Społecznego, Fundacja TUS w ramach projektu „Agenda 22 jako narzędzie tworzenia strategii i programów operacyjnych z zakresu polityki społecznej” opracowała prosty podręcznik ułatwiające tworzenie Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.