Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

Teksty / Publikacje Fundacji TUS

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które mogą być pomocne w podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

„22 kroki do strategii. Standard tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej”

Wiele samorządów ma trudności w tworzeniu dokumentów strategicznych z zakresu polityki społecznej, a jednocześnie samorządy otrzymują niewystarczające wsparcie, by planować swoje działania społeczne. W odpowiedzi na te problemy Fundacja TUS przygotowała tę publikację.

22 kroki do strategii to narzędzie planowania powstałe we współpracy z samorządami, które podczas pilotażu, w praktyce weryfikowały skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Niniejsza publikacja pokazuje jak w prosty sposób przeprowadzić proces planowania w samorządzie przy udziale organizacji pozarządowych i mieszkańców.

„22 kroki do strategii. Standard tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej” (plik PDF, 3,11 MB) Publikacja z załącznikami »

Dajmy sobie szansę - niepełnosprawna kobieta pełnosprawnym pracownikiem NGO

Publikacja powstała w ramach projektu, którego głównym zadaniem było zwrócenie uwagi uczestniczek z niepełnosprawnością na trzeci sektor jako na pracodawcę. Z publikacji mozna dowiedzieć się o obowiązkach i korzyściach pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Ksiązka traktuje także o rekrutcji niepełnosprawnych prcowników, a także o tym ja założyć organizację pozarządową.

Dajmy sobie szansę - niepełnosprawna kobieta pełnosprawnym pracownikiem NGO (plik PDF, 974 KB)

Powiatowe programy działań na rzecz osób niepelnosprawnych w województwach lubelskim i mazowieckim.

Publikacja przedstawia diagnozę Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych we wszystkich powiatach woj. mazowieckiego i lubelskiego. Znajdują się w niej: raporty z przeprowadzonych badań, prezentację dobrych praktyk oraz opinię prawną przypominającą lokalnym władzom o potencjalnych konsekwencjach nie posiadania uchwalonego Programu.

Wzmocnienie demokratycznych standardów działania samorządów lokalnych (plik PDF, 400 KB)