Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

Teksty / Warto przeczytać

Uzasadnienie projektu nowelizującego tzw. ustawę antydyskryminacyjną przygotowany przez Koalicję Na Rzecz Równych Szans, której członkinią jest Fundacja TUS

Celem ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700) było wprowadzenie przepisów unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych, których niepełne wdrożenie zarzucała Polsce Komisja Europejska. Organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji podkreślały, że przedmiotowa regulacja nie wzmocni w sposób wystarczający przestrzegania zasady równego traktowania i nie w pełni wdroży antydyskryminacyjne dyrektywy UE. Zastrzeżenia organizacji pozarządowych dotyczyły głównie zamkniętego katalogu przesłanek – cech prawnie chronionych, na podstawie których dyskryminacja jest zakazana. Zamknięty katalog przesłanek jest bowiem sprzeczny z art. 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym „nikt nie może być dyskryminowany (…) z jakiejkolwiek przyczyny”.

Uzasadnienie nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej (plik PDF, 176 KB)

Opracowany przez Koalicję na Rzecz Równych Szans projekt ustawy nowelizujący tzw. ustawę antydyskryminacyjną.

Projekt nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej (plik PDF, 253 KB)