Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

O Fundacji TUS / Sprawozdania

Sprawozdanie za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 813 KB)

Bilans (plik PDF, 351 KB)

Informacja dodatkowa (plik PDF, 37 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 347 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik PDF, 34 KB)

Sprawozdanie za 2019 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 794 KB)

Bilans (plik PDF, 332 KB)

Informacja dodatkowa (plik PDF, 34 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 329 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik PDF, 31 KB)

Sprawozdanie za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 798 KB)

Bilans (plik PDF, 334 KB)

Informacja dodatkowa (plik PDF, 34 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 331 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik PDF, 31 KB)

Sprawozdanie za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 488 KB)

Bilans (plik PDF, 200 KB)

Informacja dodatkowa (plik PDF, 188 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 199 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik PDF, 165 KB)

Sprawozdanie za 2016 rok

Informacje ogólne (plik PDF, 170 KB)

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 482 KB)

Bilans (plik PDF, 199 KB)

Informacje uzupełniające do bilansu (plik PDF, 230 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 236 KB)

Sprawozdanie za 2015 rok

Informacje ogólne (plik PDF, 171 KB)

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 474 KB)

Bilans (plik PDF, 199 KB)

Informacje uzupełniające do bilansu (plik PDF, 225 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 236 KB)

Sprawozdanie za 2014 rok

Informacje ogólne (plik PDF, 170 KB)

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 471 KB)

Bilans (plik PDF, 197 KB)

Informacje uzupełniające do bilansu (plik PDF, 227 KB)

Rachunek zysków i strat (plik PDF, 235 KB)

Sprawozdanie za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 536 KB)

Bilans (plik PDF, 196 KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (plik PDF, 147 KB)

Rachunek wyników (plik PDF, 201 KB)

Sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne (plik PDF, 607 KB)

Bilans (plik PDF, 280 KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (plik PDF, 210 KB)

Rachunek wyników (plik PDF, 286 KB)